முன்னாளைய தகவல்கள்
   
Tamil-English bilingual webmagazine dedicated to education of the masses through E-books, articles, worldwide informations, Slideshows, Presentations on various subjects, photographs and images, moral and objective oriented stories and Lectures including audio and video

தினம் ஒரு தகவல்
மே 20, புதன் 2009


உணர்வுள்ளதாய்!

இளைய சுமுதாயமே!
உமது கைகள்
வலிமையுள்ளதாக மாறட்டும்!
வாரி உண்பதற்கல்ல
வறுமையை
ஓங்கி அடிக்கத்தான்!

உமது கால்களில்
வலிமை வளரட்டும்!
பிறரை எட்டி உதைக்க அல்ல!
நாட்டின்
உயர்வுக்கு உழைக்கத்தான்!

கண்கள் ஒளிபெறட்டும்!
கன்னியரை
சுற்றி அலைய அல்ல!
சுயநலக் கயவர்களை
சுட்டெரிக்கத்தான்!

நாக்கு வலிமையடையட்டும்!
வசைபாட அல்ல!
வஞ்சகரை
வரித்துரைக்கத்தான்!

உணர்ச்சிகள் உணர்வுள்ளதாகட்டும்!
உணர்ச்சிவசப்பட அல்ல
உம்மையும் உணர்ந்து கொண்டு
பிறரையும்
உணர்த்தி வாழத்தான்!அனுதின‌மும் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திட‌ வாழ்த்துக்க‌ளோடு,
கொல்லி ம‌லை சார‌ல் பொ. ஆனந்த் பிர‌சாத்

கல்விச்சேவை     anudhinam

தினம் ஒரு தகவலை பெற: ananthprasath@drcet.org


Designed and maintained by AKR Consultants